top of page
Building Models

Projekt Erasmus+

Grant a cíle projektu

Projekt Erasmus+

O grantu

V roce 2022 získaly čtyři partnerské organizace tříletý grant Erasmus+ s názvem "Budování jazykových programů na základních školách". Grant nám umožnil vytvořit zdroje na podporu pedagogů pracujících ve školách s bilignvními programy. Řada ředitelů škol, jazykových odborníků a třídních učitelů se nezávisle na sobě snaží o zavedení bilingvních programů. Naším cílem je usnadnit komunikaci a podpořit kontakty mezi těmito odborníky z různých prostředí s hlavním cílem vytvořit prostředí, ve kterém se můžeme společně učit a růst. Tam, kde to bude potřeba a možné, budeme výstupy projektu překládat do češtiny, španělštiny, francouzštiny a estonštiny. Dále jsme viděli potřebu nabídnout poradenství prostřednictvím shromáždění odborných znalostí a aktuálních zkušeností s efektivními administrativními postupy a fungování ve třídách, které by pomohly základním školám v celé Evropě dosáhnout kvalitních a rozvíjejících se biligvních programů.

Cíle projektu

Field Guide

Příručka Průvodce budováním bilingvních vzdělávacích programů pro základní školy je publikací pro celou školu s praktickými informacemi o tvorbě a realizaci programu, teoretickými informacemi o jazykovém vzdělávání a povaze dítěte na základní škole. Bude doplněna o praktické strategie, jak připravit biligvní vzdělávací prostředí, které děti zaujme a nadchne. Datum vydání říjen 2024.

community_2.jpg

Vytvoření komunity

Vytváříme podpůrnou síť pro pedagogy v bilingvních školách. V lednu 2023 jsme zahájili sérii "Komunitních rozhovorů". I nadále budeme pokračovat v aktivizaci našich sociálních sítí a sdílet zde další zdroje. Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje v níže uvedeném formuláři.

Doprovodný kurz

k Průvodci bilingvním vzděláváním

Tento online kurz umožňuje proniknout s kolegy a odborníky hlouběji do témat popsaných v Průvodci bilingvním vzděláváním. Kurz je určen speciálně pro školní administrátory, učitele a průvodce na prvním stupni a vyučující cizích jazyků. V případě potřeby bude k dispozici tlumočení. Pilotní verze kurzu proběhne v listopadu 2024.

JPG_web_conference_edited.jpg

Akce a kurzy

Sledujte informace o konferenci "Budování bilingvních programů pro základní školy", na které představíme výsledky našich projektů. Konference se bude konat v Praze 17.-19. ledna 2025 v hybridním formátu, aby byl počet účastníků co nejvyšší. V případě potřeby bude k dispozici tlumočení. Těšíme se na tuto příležitost setkat se s mnoha kolegy osobně i navázat spojení s ostatními online.

Cílová skupina

Kdo může mít z naší práce prospěch?

Naším záměrem je přispět k práci bilingvních pedagogů, kteří podporují a využívají autonomii žáků. V centru tohoto projektu je potřeba vytvořit komunikační kanály pro ty, kteří pracují v bilingvních školách, sdílet zdroje a učit se jeden od druhého.

Učitelé, jazykáři a vedoucí pracovníci škol s různým akademickým vzděláním a profesními zkušenostmi přinášejí jedinečné pohledy na téma bilingvního vzdělávání. I když se snažíme, aby naše materiály byly relevantní pro různé skupiny, uvědomujeme si, že pro hlubší porozumění je zásadní podporovat příležitosti k dialogu mezi těmito skupinami.

 

Vytváříme také materiály na podporu rodičů.

Partneři projektu

EDUCATION FOR LIFE GROUP-01.png
Montessori Institute Prague

Learning Ecologies, OÜ 

Montessori at Work

bottom of page