top of page
Teamwork

Posílujeme bilingvní 
Montessori programy

Podívejte se na náš nejnovější webinář!

Nyní na našem kanálu YouTube

Nové video z webináře vychází každé pondělí

Připojte se k naší další

komunitní konverzaci -

živé online události

Středa 17. dubna 2024

16:00-17:30 CET

Proč Bilingual Montessori?

Projekt Bilingual Montessori vznikl v roce 2020 z potřeby vytvořit komunitu pro Montessori pedagogy, kteří ve svých školách pracují s více než jedním jazykem. Na podporu této práce existuje jen málo vzdělávání, prakticky žádný výzkum a jen málo zdokumentovaných efektivních postupů. Počet škol, které se vydávají na tuto neznačenou cestu, neustále roste. Proto jsme chtěli vytvořit virtuální komunitu, kde bychom měli prostor pro sdílení a neustálé učení se jeden od druhého. Na začátku jsme si uvědomili, že každá vícejazyčná škola je odlišná: - sociolingvistickým kontextem místa, kde se nachází - svou kulturou, svými hodnotami a prioritami - různými možnostmi svých lidských zdrojů: hledání lidí s odbornou přípravou, lidskými vlastnostmi a jazykovými dovednostmi, kteří nám umožní dosáhnout našich cílů. Tyto a mnohé další proměnné znamenají, že každá škola je na své vlastní cestě. Neexistuje tedy žádný univerzální návod, jak postupovat při jejich budování. Místo toho sestavujeme "Průvodce bilingvním vzděláváním", abychom se s vámi podělili o efektivní způsoby práce ve třídě a o administrativní postupy z jiných škol, které vám poslouží jako "vodítka" a inspirace na vaší cestě. V roce 2022 jsme měli velké štěstí, že jsme získali tříletý grant Erasmus+. Ten nám umožnil zapojit do projektu další partnery, provést prvotní výzkum a pracovat na konkrétních výstupech. Více informací o práci v rámci grantu si můžete přečíst na stránce Erasmus+.

Naše vize

Co děláme v oblasti bilingvního Montessori vzdělávání:

Teamwork
Sdílíme:
odbornost a zdroje skrze:

  - Online a prezenční akce

   - Webináře

   - Naši knihovnu

   - Odkazy na externí zdroje

Fountain Pen_edited.jpg
Výzkum
a jeho evidování:

V rámci našeho výzkumného projektu případových studií, který se skládá z polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s řediteli škol, učiteli a jazykovými odborníky, shromažďujeme poznatky o osvědčených postupech v různých sociolingvistických kontextech. Nejdůležitější výsledky budou zveřejněny v: - sepsaném Průvodci bilingvním vzděláváním a v jeho doprovodném online kurzu - prezentacích na závěrečné konferenci - článcích na těchto stránkách

Colleagues Working Together
Propojujeme:
a vytváříme komunitu odborníků z praxe skrze:

    - Komunitní rozhovory

   - Notes From The Field: náš blog

   - Workshopy

Nadcházející akce

 • "Combining Montessori Philosophy and Second Language Enrichment to meet the needs of the children ages 6-12"
  "Combining Montessori Philosophy and Second Language Enrichment to meet the needs of the children ages 6-12"
  st 29. 5.
  LIVE ZOOM EVENT: Community Conversation
  29. 5. 2024 16:00 – 17:00 SELČ
  LIVE ZOOM EVENT: Community Conversation
  29. 5. 2024 16:00 – 17:00 SELČ
  LIVE ZOOM EVENT: Community Conversation
  Mariann Manhertz will emphasize the importance of considering the needs of elementary children, especially when learning a second language. Join us as she shares how she incorporates engaging practical activities to foster understanding and interest.
bottom of page