top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách nebo nám je poskytnete jiným způsobem. Kromě toho shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) použitou k připojení vašeho počítače k internetu; přihlašovací údaje; e-mailovou adresu; heslo; informace o počítači a připojení a historii nákupů. Můžeme používat softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relaci, včetně doby odezvy stránky, délky návštěvy určitých stránek, informací o interakci se stránkou a metodách použitých k odchodu ze stránky. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace); platební údaje (včetně údajů o kreditní kartě), komentáře, zpětnou vazbu, recenze produktů, doporučení a osobní profil.

 

Při provádění transakce na našich webových stránkách shromažďujeme v rámci procesu osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro výše uvedené konkrétní účely.

 

Tyto neosobní a osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

Pro poskytování a provozování služeb;

Abychom mohli našim uživatelům poskytovat průběžnou zákaznickou a technickou podporu;

Abychom mohli kontaktovat naše návštěvníky a uživatele s obecnými nebo personalizovanými oznámeními a propagačními zprávami týkajícími se služeb;

K vytváření souhrnných statistických údajů a dalších souhrnných a/nebo odvozených neosobních informací, které můžeme my nebo naši obchodní partneři použít k poskytování a zlepšování našich příslušných služeb;

k dodržování platných zákonů a předpisů.

Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Ta nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše údaje mohou být uloženy prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Vaše data ukládají na zabezpečených serverech za firewallem.

Všechny přímé platební brány nabízené společností Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.


Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, řešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, vybírali poplatky nebo dlužné částky, zjišťovali vaše názory prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílali vám aktualizace o naší společnosti nebo vás jinak kontaktovali za účelem prosazování naší uživatelské smlouvy, platných vnitrostátních zákonů a jakékoli smlouvy, kterou s vámi můžeme mít. Pro tyto účely vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a poštou.

Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje dále zpracovávali, kontaktujte nás prosím na adrese hello@bilingualmontessori.com.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv upravit, proto je často kontrolujte. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme.

Pokud byste chtěli získat přístup k osobním údajům, které o vás máme, opravit je, změnit nebo vymazat, můžete nás kontaktovat na adrese hello@bilingualmontessori.com

bottom of page