top of page

Aoife Ahern

Spolupracovnice

Aoife Ahern je profesorkou jazykového vzdělávání na Universidad Complutense v Madridu. Je odbornicí na bilingvní vzdělávání a vzdělává učitele v oblasti výuky druhého jazyka. Aoife Ahern publikovala řadu výzkumných studií, článků a knih týkajících se pragmatiky, osvojování jazyků, výuky a učení se druhým jazykům a výuky bilingvní gramotnosti.

Aoife Ahern
bottom of page